header

Co zrobić kiedy zamawiający nie chce odebrać dzieła?

Co prawda statystyków bardziej interesuje to, czy w Polsce więcej osób zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, czy też umów cywilnoprawnych (zwanych potocznie „śmieciowymi”), aczkolwiek można założyć, że jeśli chodzi o formę zawierania umów w ogóle, niepodzielnie króluje forma ustna. Jeśli istotne warunki umowy zostały określone pomiędzy jej stronami (w tym wypadku między zamawiającym i przyjmującym zamówienie), na dodatek bez świadków takiej rozmowy, sytuacja zawierająca się w pytaniu tytułowym, staje się dosyć problematyczna.

Przesłuchanie biegłego sądowego

Okres letni był i jest bardzo intensywny, i to bynajmniej nie z powodu planów urlopowych. Ze względu na wyjątkowo dużą ilość pracy w kancelarii, ten wpis zostaje opublikowany dopiero teraz, pomimo tego że temat urodził się parę miesięcy wcześniej. W każdym razie wszystkich zainteresowanych tematem dowodu z opinii biegłego i pewnych konsekwencji praktycznych związanych z jego przeprowadzeniem, zapraszam serdecznie do lektury.

Brand a proces cywilny

Pomimo tego, że prawo firmowe stanowi okrzepniętą gałąź prawa cywilnego, wielu uczestników obrotu prawno-gospodarczego do tej pory ma poważne trudności z odróżnieniem firmy od przedsiębiorstwa. Ten wpis będzie jednak dotyczył czegoś innego, a mianowicie pewnego przypadku „twórczej” próby wykorzystania tej niewiedzy.

Komu doręczyć odpis odpowiedzi na apelację?

Nie tak dawno temu pisałem o problemach interpretacyjnych związanych z przepisem art. 132 k.p.c. w kontekście postępowania uproszczonego, który ze swojego założenia pełni rolę czysto techniczną i dotyczy wzajemnego, bezpośredniego doręczania sobie odpisów pism procesowych przez profesjonalnych pełnomocników w toku sprawy. Ostatnio wykładnia tego przepisu znowu pojawiła się w centrum mojego zainteresowania, tym razem w zakresie postępowania odwoławczego.

O powszechnym ignorowaniu praw świadków i stron przed sądami cywilnymi

Rzecz dotyczy przepisu art. 273 § 1 k.p.c., zgodnie z którym: „Zeznanie świadka, po zapisaniu do protokołu, sporządzonego zgodnie z art. 157 § 11, będzie mu odczytane i stosownie do okoliczności na podstawie jego uwag uzupełnione i sprostowane.” Dotyczy on wszystkich przypadków słuchania zeznań świadków przed sądami, w których ze względów technicznych utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest możliwe.

Strona 1 z 5